Anderkaffer

Zon

drie punt een
Drie

Met de zon de zee in

Zo als zij kon staren, kon niemand anders dat. Daar het gehele universum inclusief de zin van het leven zich verstopte achter haar grote blauwe…